Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019Điểm sàn là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đảm bảo để nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành. Dưới đây là điểm sàn năm 2019 của các trường đại học đào tạo ngành y dược ở miền Bắc.

Điểm sàn là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đảm bảo để nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành. Dưới đây là điểm sàn năm 2019 của các trường đại học đào tạo ngành y dược ở miền Bắc.    

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019 là năm đầu tiên Bộ đặt ra điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) đối với khối ngành y dược.

Các trường đại học đào tạo ngành y dược, có ngành y dược đều phải có điểm sàn năm 2019 tối thiểu bằng với điểm sàn do Bộ đặt ra. Cụ thể, điểm sàn năm 2019 của các trường đại học đào tạo ngành y dược như sau:

Đại học Y Hà Nội

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm sàn năm 2019 (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) hệ chính qui dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (đã tính điểm ưu tiên) như sau:

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Ngày 22/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, mức điểm sàn đối với từng ngành đào tạo của trường cụ thể như sau:

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn, đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và ở cuối danh sách, trường sẽ xét tuyển dựa trên các tiêu chí sau đây, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh nào có nguyện vọng cao hơn:

Với tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh, trường ưu tiên 1 là tổng điểm 3 môn chưa làm tròn, ưu tiên 2 là môn Sinh, ưu tiên 3 là môn Hóa, ưu tiên 4 là môn Toán.

Với tổ hợp môn Toán, Hóa, Lý, trường ưu tiên 1 là tổng điểm 3 môn chưa làm tròn, ưu tiên 2 là môn Hóa, ưu tiên 3 là môn Toán, ưu tiên 4 là môn Lý.

Với tổ hợp môn Toán, Hóa, Anh, trường ưu tiên 1 là tổng điểm 3 môn chưa làm tròn, ưu tiên 2 là môn Hóa, ưu tiên 3 là môn Toán, ưu tiên 4 là môn Anh.

Với tổ hợp môn Toán, Sinh, Anh, trường ưu tiên 1 là tổng điểm 3 môn chưa làm tròn, ưu tiên 2 là môn Sinh, ưu tiên 3 là môn Toán, ưu tiên 4 là môn Anh.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Còn đối với Trường Đại học Y Dược Thái Bình,mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể từng ngành như sau:

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Năm nay, nhà trường tuyển 960 chỉ tiêu, trong đó ngành Y khoa có tổng chỉ tiêu 550. Sau đó là ngành Dược học với 150 chỉ tiêu, Điều dưỡng với 120 chỉ tiêu. Hai ngành tuyển sinh ít nhất là Y học cổ truyền với 60 chỉ tiêu và Y học dự phòng với 60 chỉ tiêu.

Trước đó, ngày 20/7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Răng - Hàm - Mặt là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y học cổ truyền là 20 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Dược học là 20 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 18 điểm.

Đại học Dược Hà Nội

Theo đó, mức điểm sàn của trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019 đối với học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là 20 điểm.

Mức điểm này là tổng điểm 3 môn thi/bài thi Toán, Vật lý, Hóa học được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Năm 2019, Đại học Dược Hà Nội tuyển 750 chỉ tiêu ngành Dược học.

Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2019, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu cho năm ngành, trong đó có 317 dựa trên điểm thi THPT quốc gia. Trừ ngành Dược học xét tuyển thí sinh bằng tổ hợp A (Toán, Lý, Hóa), các ngành còn lại là tổ hợp B (Toán, Hóa, Sinh).

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 21/7, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Khoa Y Dược bằng với điểm sàn khối ngành sức khỏe của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt chất lượng cao là 21 điểm; Dược học 20; Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học 18 điểm.

Riêng ngành Răng Hàm Mặt chất lượng cao, dù xét tuyển bằng tổ hợp B, Tiếng Anh được tính là môn điều kiện. Thí sinh phải đạt tối thiểu 4/10 điểm môn này mới được nhận hồ sơ xét tuyển.

Năm ngoái, điểm chuẩn Khoa Y Dược từ 21,5 đến 22,75.

Học viện Y dược học cổ truyền

Trường Học viện Y dược học cổ truyền đã công bố điểm sàn năm 2019 đối với các ngành đào tạo như sau:

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Điểm sàn năm 2019 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định từ 17 đến 18 đối với tất cả tổ hợp (B00, D07, D08).

Trong đó, ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng là 18, ngành Y tế công cộng là 17.

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

Điểm sàn Đại học Y tế Công cộng

Tổng hợp điểm sàn tất cả các trường Y dược Phía Bắc năm 2019

 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh