Văn bằng 2 CĐ Kỹ thuật Hình Ảnh

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học  Thành phố Hồ Chí Minh học trong 20 tháng. Xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học yêu cầu có bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên là đủ điều kiện theo học.

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học TPHCM năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học chuyên sâu về ngành Hình ảnh Y tế Siêu Âm - X Quang năm 2019.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh