Liên thông Xét nghiệm Y học

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm Y học TPHCM năm 2019, học 20 tháng, có lớp vào thứ 7-CN và ngoài giờ hành chính. Liên tục tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm Y học TPHCM trong năm 2019.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh