Liên thông Xét nghiệm Y học

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm Y học TPHCM năm 2019, học 20 tháng, có lớp vào thứ 7-CN và ngoài giờ hành chính. Liên tục tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm Y học TPHCM trong năm 2019.

Thông báo tuyển sinh liên thông xét nghiệm y học Sài Gòn năm 2019 theo chuẩn bộ y tế

Liên thông trung cấp lên Cao đẳng Xét nghiệm năm 2019 đang là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ Y tế trong thời hội nhập giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh