Liên Thông

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược TPHCM từ trình độ Trung cấp Y Dược lên Cao đẳng học trogn 20 tháng, có lớp học ngoài giờ hành chính, học thứ 7-CN. Liên tục tuyển sinh trong năm 2019.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh