Liên Thông

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược TPHCM từ trình độ Trung cấp Y Dược lên Cao đẳng học trogn 20 tháng, có lớp học ngoài giờ hành chính, học thứ 7-CN. Liên tục tuyển sinh trong năm 2019.

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược 2019

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược trong năm 2019 chỉ cần thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhóm ngành sức khỏe.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn Năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thực hiện tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn với điều kiện xét tuyển đơn giản theo tiêu chuẩn của bộ Y Tế.

Chi tiết

Thời gian đào tạo Liên thông Cao đẳng Dược trong bao lâu?

Ngoài hồ sơ thi tuyển bao gồm những giấy tờ gì thì thời gian đào tạo Liên thông Cao đẳng Dược trong mấy năm là câu hỏi được nhiều bạn trẻ đặt ra.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh liên thông xét nghiệm y học Sài Gòn năm 2019 theo chuẩn bộ y tế

Liên thông trung cấp lên Cao đẳng Xét nghiệm năm 2019 đang là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ Y tế trong thời hội nhập giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo mở lớp liên thông Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học ngoài giờ hành chính đáp ứng nhu cầu nâng cao giá trị bằng cấp cũng như yêu cầu chuẩn hóa cán bộ ngành Y tế.

Chi tiết

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng Sài Gòn Năm 2019

Để đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa trình độ Cao đẳng với nhân viên, cán bộ ngành Điều dưỡng, thì liên thông Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn là hình thức học nhanh nhất để đáp đứng yêu cầu trên.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh