Liên thông Hình ảnh Y học

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học TPHCM trong năm 2019, học liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học TPHCM có lớp vào thứ 7-CN và ngoài giờ hành chính.

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo mở lớp liên thông Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học ngoài giờ hành chính đáp ứng nhu cầu nâng cao giá trị bằng cấp cũng như yêu cầu chuẩn hóa cán bộ ngành Y tế.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh