Liên thông Cao Đẳng Dược Sài gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn từ Trung cấp Y Dược lên trình độ Cao đẳng học 20 tháng, liên tục tuyển sinh trong năm 2019, có lớp học thứ 7-CN và ngoài giờ hành chính.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh