Liên thông Cao Đẳng Dược Sài gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn từ Trung cấp Y Dược lên trình độ Cao đẳng học 20 tháng, liên tục tuyển sinh trong năm 2019, có lớp học thứ 7-CN và ngoài giờ hành chính.

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn Năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thực hiện tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn với điều kiện xét tuyển đơn giản theo tiêu chuẩn của bộ Y Tế.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh