Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 từ trình độ Trung cấp với thời gian học 20 tháng, có lớp học vào thứ 7-CN. Học Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn.

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng Sài Gòn Năm 2019

Để đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa trình độ Cao đẳng với nhân viên, cán bộ ngành Điều dưỡng, thì liên thông Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn là hình thức học nhanh nhất để đáp đứng yêu cầu trên.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh